Ontwerp

Met het PvE als uitgangspunt onderzoek je de mogelijkheden voor je ontwerp. Dit doe je door het bestuderen van (literatuur over) tafelconstructies, het verzamelen van beeldmateriaal en het maken van schetsen. Een aantal beste ontwerpideeën leg je vast in ruimtelijke schetsen van het gehele meubel en in schetsen van belangrijke details. Je geeft in de ruimtelijke schetsen ook de globale afmetingen aan. De schetsen bespreek je met je PO- en praktijkdocent.

GoNoGo-moment

Je kunt pas verder met het verder uitwerken van een ontwerpidee als je praktijkdocent daarvoor officieel een goedkeuring heeft gegeven. Dit noemen wij het ‘GoNoGo-moment’ en je gebruikt daarbij het GoNoGoformulier op blz. 14. De praktijkdocent beoordeelt op basis van je schetsen of een ontwerp voldoet aan de schooleisen. Er wordt gekeken of het ontwerp complex genoeg is maar ook realistisch en uitvoerbaar is in relatie tot jouw vaardigheden als meubelmaker en de beschikbare tijd. Een goedgekeurd idee werk je verder uit tot een definitief ontwerp waarin vorm, afmetingen, constructiedetails en materiaal definitief worden vastgelegd. Dit doe je aan de hand een gedetailleerd 3D-model in Ironcad en de hieronder besproken handtekeningen.

Download Hier   het GO-NO-GO formulier

Schaaltekening

Van het uiteindelijke ontwerp maak je een schaaltekening. Dit doe je
zodat je een beeld krijgt van de verhoudingen in jouw meubel. Zijn de
maten logisch en ziet het meubel er wel uit zoals je oorspronkelijk
bedacht had.
De schaaltekening toont het meubel in aanzichten in Amerikaanse
projectie en op schaal 1:10 of 1:5. Je voorziet de tekening van een kader,
een ingevulde rechteronderhoek en van de buitenwerkse maten. Je volgt
hierbij de richtlijnen uit NEN 916. De tekening wordt met de hand gemaakt zodat de maten en
verhoudingen vastliggen voordat je het in de computer gaat modelleren. 

Scan je tekening en plaats hem ( evt als download) hier

Schetsen van de verbindingen in exploded view
Je vat details van je uiteindelijke ontwerp ook samen in een reeks schetsen van de verbindingen.
Deze schetsen dienen een helder en compleet beeld te geven van de gehele constructie van je
tafel. Je gebruikt daarvoor een weergave in isometrie en in exploded view. De schetsen voorzie je
van een (hout)textuur en schaduw en je zet de maten erbij. Belangrijk: je schetst uit de losse hand
(zonder liniaal!) en je zorgt ervoor dat vorm en verhoudingen zo kloppend mogelijk worden
weergegeven.

Presentatieschets in kleur
Van het definitieve ontwerp maak je ook een geschetste tekening in kleur. Je kunt hiervoor
kleurpotloden gebruiken. Je probeert jouw keuze voor de houtsoorten zo goed mogelijk te laten
uitkomen. Deze schets geeft op een aansprekende en waarheidsgetrouwe wijze een beeld van hoe
je tafel er uiteindelijk uit komt te zien en wat de gebruiksmogelijkheden ervan zijn.

scan je tekening en plaats hem hier

CAD-tekenen
Constructietekening (t.b.v. persoonlijke werkvoorbereiding)
Het definitieve ontwerp modelleer je, zoals eerder gezegd, in een Ironcad-scene. Hierin wordt de
opbouw van je uiteindelijke tafel, inclusief alle verbindingen, tot in de details vastgelegd in de vorm
van een 3D-model.
Op basis van dit 3D-model maak je een
constructietekening in het programma CAXA. Deze
constructietekening moet opgezet zijn volgens de
tekenrichtlijnen uit de NEN 916. Dit betekent dat zij in
ieder geval uit de volgende elementen bestaat:
• A-formaat papier voorzien van kader en ingevulde
rechteronderhoek;
• Overzichtstekening
• Gehele of gedeeltelijke aanzichten en/of
doorsneden op schaal 1:1
(genummerd en nader verklaard in de
overzichttekening)
• Materiaalaanduiding
• Maatinschrijving
De constructietekening kun je in het praktijklokaal
gebruiken om (productie)gegevens van af te lezen.
Alle informatie die je nodig hebt om de tafel te
kunnen vervaardigen en samenstellen, staat erop
aangegeven.
3.3.2 Presentatieafbeelding in Keyshot (rendering)
Met het behulp van het programma Keyshot maak je een digitale presentatieafbeelding van een
Ironcad 3D-model. In Keyshot voorzie je het geheel van kleur, textuur en belichting en maak je
vervolgens een fotorealistische rendering (*.jpg afbeelding) die wordt geprint op A3. Voor ieder
onderdeel binnen het Wordformat bij Werkvoorbereiding maak je een rendering.

plaats ze hier

download Hier het beoordelingsformulier die je docent gebruikt om de tekening te beoordelen.