Ontwerp

Inleiding

Op deze pagina komt alles te staan wat te maken heeft met het ontwerp van je stoel. Deze ontwerpen maak je hoofdzakelijk bij het vak PO. Daar krijg je ook de precieze opdrachten uitgerijkt. Wanneer je ze hebt uitgewerkt, en klaar zijn om nagekeken te worden/ zijn nagekeken?, plaats je ze op deze pagina. De beschrijvingen hieronder komen uit het projectboek. Je kan de tekst en plaatjes wissen en vervangen door je eigen tekst/ plaatjes/ bestanden.

Het schetsontwerp. 

Met het PVE als uitgangspunt gaan jullie onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het schetsontwerp. Dit betekent dat jullie daadwerkelijk op onderzoek uitgaan in het studiecentrum. Vervolgens maken jullie ontwerpschetsen voorzien van maten en presenteren deze aan de PO en de praktijkdocent voor een goedkeuring. Dit is het “GoNoGo" moment. Je mag pas verder met ontwerpen na goedkeuring van je docent!

Aanzichten tekening 

Als het idee is goedgekeurd, werken jullie dit verder uit in een aanzichtentekening, schaal 1:5, met liniaal en een reeks constructieve handschetsen met maten. De schetsen geven samen met de aanzichtentekening een duidelijk en compleet beeld van het meubel. Dit betekent dat jullie tijdens het schetsen goed moet letten op de vorm en de verhoudingen.

Exploded view 

De belangrijkste verbindingen schetsen jullie isometrisch in een exploded view. Jullie werken vervolgens de schetsen op met textuur en schaduw en voorzien deze van maten. Om te bepalen of jullie een complete set schetsen en tekeningen hebben gemaakt, kunnen jullie jezelf de vraag stellen: ‘Kan iemand anders op basis van deze tekeningen de stoel vormgeven in IronCAD? En is die persoon in staat daar een goede constructietekening van te maken’? Het antwoord hierop moet uiteraard ‘ja’ zijn.

CAD tekeningen 

Het definitieve ontwerp gaan jullie modelleren in een IronCAD-scene. Hierin wordt de stoel inclusief alle verbindingen tot in de details uitgewerkt. Met het 3D-model als uitgangspunt, maken jullie een constructietekening in de IronCAD 2D tekenmodule CAXA.

Constructietekening 

De constructietekening die jullie uiteindelijk mee gaan nemen naar het praktijklokaal om (productie)gegevens te kunnen aflezen – ook wel de werktekening genoemd- moet opgezet zijn volgens de tekenrichtlijnen uit de NEN 916. De constructietekening bestaat uit een overzicht van de stoel d.m.v. een projectie van aanzichten schaal 1 : 10 en aanzichten en doorsneden op schaal 1 : 1. Zij bestaan uit een aantal vaste elementen zoals kader en een mededelingen vak, een overzichtstekening, aanzichten, details (in-en/of afgekorte aanzichten en doorsneden) en doorsneden met maten. Deze tekening hebben jullie nodig om precies te weten hoe de meubelonderdelen eruit komen te zien, wat de maten zijn en hoe de verbindingen op elkaar aansluiten.

Rendering 

Een genormeerde constructietekening kan niet snel door mensen buiten het vak gelezen worden. Daarom maken jullie voor de klant in Keyshot een presentatieafbeelding. Hierop wordt op aantrekkelijke en realistische wijze een beeld gegeven hoe de stoel er uit komt te zien. Voor deze afbeelding plaatsen jullie het 3D model in een bepaalde omgeving, bijvoorbeeld een kamer voorzien van kleur, textuur en belichting. Met behulp van de goede camerastand en de juiste instellingen kunnen jullie vervolgens een gerenderde afbeelding maken die geprint kan worden.

Op te leveren producten

Op te leveren producten digitale technieken • Een 2D tekening (met of zonder plaatje) voor de lasersnijder. • Een 3D tekening voor de 3D-printer. Beide tekeningen moeten in het betreffende machineprogramma worden voorbereid.

Op te leveren productie-voorbereiding Je plakt de verschillende screenshots van de tekeningen en de voorbereidingen in een Worddocument en voorziet ze van een korte beschrijving van je werkproces.

Op te leveren producten PO In de week vóór de eindweek van periode 5 of 6 leveren jullie ieder persoonlijk alle gezamenlijk ontwikkelde producten in bij de PO docent.